Single service

Rrallësia e dhëmbëve

Kur ekziston diskrepanca e madhësise së dhëmbëve dhe nofullave, paraqiten hapësirat në mes të dhëmbëve. Kjo gjendje mund të jetë e gjeneralizuar, në një grup të dhëmbëve, ose e lokalizuar.Kjo gjendje mund të trajtohet me aparate fikse.