Single service

Retinerët Retainers

“Nuk ka mbaruar derisa mos të ketë mbaruar fare”.

Retinerët janë aparate shumë të rëndësishme sepse i mbajnë dhëmbët në pozitën e cila është arritur gjate terapise. Ata duhet të mbahen shume strikt sipas udhëzimeve, përndryshe rezultati i arritur do të kompromitohet. Retinerët mund të jenë të mobil (të lëvizshëm) dhe fiks.

Retinerët për nofullen e poshtme duhet të mbahen sa më gjatë që është e mundur, sepse dhëmbët e poshtëm të përparmë kanë tendencën më të madhë për relaps (kthim në gjendjen e mëparshme).