Single service

Protrudimi i dhëmbëve

Karakterizohet me një situatë ku zakonisht dhëmbët e sipërm janë në pozitë shumë më të nxjerrë, më përpara, kurse dhëmbët e poshtëm janë në vendin e vet ose eventualisht të retruduar (më prapa), e që e thekson edhe më shumë diskrepancën. Kjo përcillet me inkompetencen e buzeve (kur buzët nuk mbyllen dot pa sforcim).