Single service

Ligaturat e gomës

Ligaturat e gomës/elastike, janë goma të vogla unazore, të cilat e mbajnë harkun në breketa. Ato kanë ngjyra të ndryshme dhe kjo jep një ndjenjë freskuese për pacientin sa here që ndërrohen.