Single service

Kafshimi i thellë

Kafshimi i thellë do të thotë që dhëmbët e përparëm të sipërm dhe të poshtëm mbulohen më shumë se mesatarisht. Ndonjëherë mund të ndodhë që dhëmbët e poshtëm ta prekin qiellzën.