Single service

Kafshimi i kryqëzuar

Në shumicën e rasteve, kjo do të thotë që një ose më shumë dhëmbë të jenë në pozitë të kundërt p.sh. dhëmbët e sipërm mund të jenë brenda dhëmbëve të poshtëm kur nofullat janë të mbyllura-në kafshim. Normalisht dhëmbët e sipërm janë ata të cilët i mbulojnë dhëmbët e poshtëm. Dy nga shkaktarët më të shpeshtë të kafshimit të kryqëzuar janë trashëgimia dhe rënia e vonuar e dhëmbëve të qumështit. Të dy këta faktorë mund të shkaktojne daljen e dhëmbëve në pozitë të kryqëzuar.

Fëmijët është më e lehtë të trajtohen sepse janë në fazë të rritjes. Në rastë ekstreme, vjen në konsiderim edhe operacioni.