Single service

Hedgeri Headgear

Hedgeri është nje aparat i cili ndihmon në korrigjimin e problemeve të mëdha të kafshimit. Një pjese e hedgerit është intraorale (brenda në gojë), kurse tjetra është ekstraorale (jashtë gojës). Hedgeri lidhet me aparatin fiks përmes grepave metalike ose harkut të fytyrës (facebow) dhe kështu forca transferohet në aparatin fiks përkatësisht në harqet dentare dhe në nofulla. Ky ështe një aparat mjaft i dobishëm, por kërkon kohë dhë përkushtim më të madh për ta mbajtur.