Single service

Gomat/unazat elastike

Këto mbahen sipas udhëzimit. Mund të kombinohen në ngjyra të ndryshme, dhe të mbahen në dhëmbët e poshtëm dhe të sipërm. Pacientet mësohen lehtë me to, për disa ore ata nuk i ndiejnë që i kane.