Single service

Dendësia e dhëmbëve

Dendësia e dhëmbëve është një gjendje te e cila mungon hapsira për vendosjen-rradhitjen e të gjithë dhëmbëve dhe si pasojë do të jenë të dendur, nganjëherë pothuajse një mbi një. Kryesisht shkaktohet nga faktorët gjenetik (p.sh. nofullat e vogla ose dhëmbët e mëdhenj) ose nga faktorët e jashtëm si shprehia e kafshimit të thonjëve dhe thithja e gishtit.