Location
New York

135 E Houston Street
9:00-23:00
(503) 228 4329

Location
London

2648 Vineyard Drive
10:00-22:00
(284) 257 3675

Location
Paris

4387 State Street
8:00-20:00
(372) 755 3575

Hello!

Our Mission Is:

To provide high quality primary healthcare, treatment, prevention and education services to the residents of our service area, regardless of their ability to pay or insurance status, and based upon available resources.

Aparatet
Mobile

Aparatet mobile mund të vendosen e të zhvendosen nga goja. Ato mbahen në gojë për interval të caktuar të kohës. Përbëhen nga telat dhe shtrafat të cilat i mban së bashku akrilati, i cili paraqet bazën e aparatit. Diapazoni i lëvizjeve të mundshme me këto aparate është i kufizuar, por

Our Provider

Retinerët
ainers

“Nuk ka mbaruar derisa mos të ketë mbaruar fare”. Retinerët janë aparate shumë të rëndësishme sepse i mbajnë dhëmbët në pozitën e cila është arritur gjate terapise. Ata duhet të mbahen shume strikt sipas udhëzimeve, përndryshe rezultati i arritur do të kompromitohet. Retinerët mund të jenë të mobil (të lëvizshëm)

Our Provider

Zgjeruesi
Nofullës

Zgjeruesi i nofullës e zgjeron nofullën e sipërme duke shkaktuar presion të lehte në dhëmbët e sipërm sa herë që rrotullohet shtrafi. Ky presion pastaj percillet në nofull dhe keshtu arrihet efekti i dëshiruar. Kur të arrihet gjerësia e dëshiruar, zgjeruesi duhet të rijë pasiv në gojë edhë për disa

Our Provider

Hedger
i kundërt

Përdoret për ta tërhequr maksillën (nofullën e sipërme), kur kjo është e pazhvilluar. Përbëhet nga një kornizë metalike dhe dy pjesë të tjera, një plato që mbështetet në ballë dhë një kupë-kësulë e mjekrës. Ky lidhet me aparatin ortodontik me anë të gomave elastike. Këto goma-unaza elastike krijojne forcë tërheqëse.

Our Provider

Hedgeri
adgear

Hedgeri është nje aparat i cili ndihmon në korrigjimin e problemeve të mëdha të kafshimit. Një pjese e hedgerit është intraorale (brenda në gojë), kurse tjetra është ekstraorale (jashtë gojës). Hedgeri lidhet me aparatin fiks përmes grepave metalike ose harkut të fytyrës (facebow) dhe kështu forca transferohet në aparatin fiks

Our Provider

Separatorët-
Krofnet

Gjithashtu quhen edhe “krofne”dhe mund të vendosen ndërmjet dhëmbëve për ti ndarë ata dhe për të krijuar hapsirë për vendosjen e unazave, në rastet kur dhëmbët janë të ngjeshur njëri pas tjetrit. Separatorët hiqen pak para vendosjes së unazave. Krofnet nuk i durojne ushqimet e ngjitshme, rëmojcat, brushat interdentale ose

Our Provider

Gomat/unazat
elastike

Këto mbahen sipas udhëzimit. Mund të kombinohen në ngjyra të ndryshme, dhe të mbahen në dhëmbët e poshtëm dhe të sipërm. Pacientet mësohen lehtë me to, për disa ore ata nuk i ndiejnë që i kane.

Our Provider

Ligaturat
e gomës

Ligaturat e gomës/elastike, janë goma të vogla unazore, të cilat e mbajnë harkun në breketa. Ato kanë ngjyra të ndryshme dhe kjo jep një ndjenjë freskuese për pacientin sa here që ndërrohen.

Our Provider

Aparatet
ortodontike fikse prej porcelanit

Breketat e porcelanit janë shumë më pak të dukshme në dhëmbë se breketat metalike. Për këtë arsye, breketat e porcelanit përdoren më shumë në fund të adoleshencës dhe të pacientet më të vjetër, te të cilët breketat metalike paraqesin brengë kozmetike. Ata kërkojnë më shumë vëmendje në aspektin e higjienes

Our Provider

Aparatet
ortodontike fikse metalike

Aparatet ortodontike fikse metalike janë lloji më i përdorur dhe sot janë më të rahatshme se kurrë më pare. Ato  janë të përbëra prej breketave metalike, harqeve dhe elementeve të tjera metalike. Ekzison edhe mundësia e ndërrimit të ngjyrave të ligaturave elastike, për një buzëqeshje unike dhe kolorite.Përdorimi i ketyre aparateve

Our Provider

Healthcare

to Fit Your Needs

A Patient Centered Medical Home is the primary place you go for healthcare services where you are viewed as a whole person. A place where people know and remember you, and keep track of what’s going on in your life.

Our blog

Latest News

Meet

Our Team