Informata Financiare

Informata
Financiare

Informata
Financiare

Trajtimi ortodontik ka çmim të ndryshëm varësisht nga plani dhe nevojat individuale të pacientit. Ne do të diskutojmë bashkë koston e trajtimit tuaj dhe të gjitha opcionet e pagesës, kështu që ju të bëni zgjidhjen më të mirë për juve dhe buzëqeshjen tuaj.

Metodat
e Pagesës

Metodat
Pagesës

Buzëqeshja juaj është e juaja përgjithmone dhe ne duam t’ua lehtësojmë trajtimin ortodontik sa më shumë që është e mundur .

Pranojmë Visa, Visa Electron, Maestro dhe MasterCard.

Ju lutemi të na jepni sugjerime në mënyrë që i gjithë trajtimi ortodontik të jetë një përjetim i këndshëm.

sigurimi
shëndetësor

Sigurimi
Mjekësor

Nëse keni sigurim dhe jeni të mbuluar edhe për ortodonci, ju do të përfitoni në ulje të kostos tuaj. Shumë kompani të sigurimeve përfshijnë edhe benefite orotodontike të përhershme, që janë të ndryshme nga sigurimet e zakonshme dentare. Ordinanca jonë është gjithnjë në dispozicion t’u ndihmojë në lidhje me sigurimin.

Ne kemi marrëveshje me kompanitë kryesore të sigurimit. Në shumicën e rasteve verifikojmë sigurimin tuaj para se të vini në terminin e caktuar. Gjithashtu, ne mund t’u ndihmojmë në koordinimin e llogarisë tuaj të kursimeve sa herë që të jetë e mundur. Kur të fillojë trajtimi, ne do t’i postojmë dëshmitë tuaja.

Ju lutem mbani mend se sigurimi ortodontik është një përparësi për ju dhe fëmijën tuaj. Nëse gjatë trajtimit benefitet tuaja ndryshojnë, pala e cila është përgjëgjëse do t’i paguajë të gjitha shpenzimet.

Mirësevini

në ordinancën specialistike "ortodoncia"